Wij geloven dat in de huidige maatschappij ruimte is om de mens en natuur weer in balans te brengen. Mensen zoeken rust en ruimte in de natuur en de natuur zoekt rust en ruimte om mee te kunnen bewegen. Beide principes vallen samen in een natuurontwikkelingsproject en hiermee dient rekening te houden. Mensen beseffen steeds meer dat wij afhankelijk zijn van wat de natuur ons te bieden. Zonder daarbij het comfort van huis en haard op te geven.

Dit is ook helemaal niet nodig! Het is zaak om zowel mensen bewust te laten worden van natuurwaarde en hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Als ook de natuur met rust durven te laten. Op het moment dat de natuur weer chaos mag zijn en dat niet alles binnen strakke lijnen en keurig gemaaide perken hoeft te fungeren, kan er gespeeld worden met de natuur. Hierdoor zijn er veel meer mogelijkheden om natuurwaarden te vergroten en hiermee de biodiversiteit zodat insecten, vogels, amfibieën en zoogdieren weer een eerlijke kans krijgen.

Het slagen van een natuurontwikkelingsproject valt en staat met een geslaagd projectteam wat goed samen kan werken. Hiervoor hanteren wij ons ROCQ-systeem:

R: Respect

O: Ownership

C: Communication

Q: Quality

Met deze vier speerpunten als leidraad zorgen wij ervoor dat projectteams optimaal functioneren zodat er meer en sneller natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd worden. Hiermee worden kostbare (subsidie)gelden bespaard en kan de balans tussen mens en natuur eerder hersteld worden.

 

Wij hopen dat u met ons meedoet dit te realiseren!

Snelheid

Kosten besparend

Doelgericht

Teambindend

Tijdwinst

Duurzame relaties

Schipbeekstraat 214

3313 AT Dordrecht

T - 06 42 93 61 77

E - info@natuurbouwers.nl