De natuur heeft ons nu nodig!

Ik heb altijd baggerwerken begeleid onder het motto ‘natuurverbetering’. We zijn namelijk niet alleen aan het baggeren om de waterkwantiteit te optimaliseren zodat men geen natte voeten krijgt bij een hoge waterstand. In mijn beleving zijn we ook met natuurverbetering bezig doordat de waterkwaliteit verbeterd wordt met het baggeren (dikke laag bagger onttrekt zuurstof uit het water) en de onderwater flora en fauna weer kans krijgt zich vrijer te bewegen. Daarnaast heb ik baggerspecie altijd beschouwd als een enorm vruchtbare grond. Alle plantenresten zijn hierin opgeslagen en deels afgebroken, de dierresten verrijken de bagger nog verder en gemixt met de ondergrond (zand, klei of veen) heb je een mooie samenstelling van vruchtbare grond.

Na alle stikstofperikellen, CO2-reducties en duurzaamheid om de klimaatdoelstellingen te behalen werd ik versterkt in mijn beslissing om een (nieuwe) baggertechniek op de markt te brengen.

Waarom is deze machine zo belangrijk?

In 2030 moeten we met zijn allen zo klimaatneutraal mogelijk werken met zo min mogelijke CO2-uitstoot. Dit betekent dat ook de baggerwereld hierin mee moet.

Uit ervaring en onderzoek zie ik heel veel technieken ingezet op de grotere werken; baggeren havens of brede/diepe kanalen, grote hoeveelheden verontreinigde baggerspecie (kwaliteit Niet toepasbaar). Denk hierbij aan de cycloon-technieken, de geotubes en de zandscheiders. Deze technieken zijn enorm goed uitgewerkt en functioneren ook uitstekend; hou me te goeden. Echter ze zijn (momenteel) enkel in te zetten op enorme hoeveelheden vrijkomende baggerspecie (> 10.000 m3) waarbij de machine op een vaste plek staat en de baggerspecie daarheen getransporteerd moet worden.

Ik werk voornamelijk in baggerprojecten die zowel landelijk als stedelijk uitgevoerd worden, de zogenoemde ‘kleinschalige baggerwerken’. Deze werken kenmerken zich door het baggeren van een groot oppervlak (schouwvak, gemeente, kernen), een cyclus van onder de 10 jaar, watersysteem  m.b.t. aan- en afvoer van en naar grotere waterlichamen en veelal ‘schone’ bagger (schoner dan Niet toepasbaar).

Inzet machine

De landelijke baggerwerken zijn afhankelijk van de ontvangstplicht op aanliggende percelen, wat ook de snelste en goedkoopste manier van werken is. Hier brand ik mijn vingers niet aan en dat soort projecten verlopen over het algemeen vlekkeloos (ondanks de verstedelijking die je weldegelijk goed ziet in landelijke gebieden).

Wat erover blijft zijn de stedelijke kleinschalige baggerwerken: hierbij kan de vrijkomende baggerspecie niet direct op de kant afgezet worden door bebouwing, wegen en/of particuliere tuinen. Deze baggerspecie wordt altijd afgevoerd naar of een weilanddepot of doorgangsdepots. En dat terwijl het vruchtbare grond is!

Wat is de opbrengst?

Daarnaast ben ik bezig om deze grondstof af te kunnen zetten bij afnemers die er weer een mooi product van maken. Zo heb ik gesprekken met o.a. potgrondleveranciers, makers van biologische betonstraatstenen en bioplastics. En potentieel komen hier nog meer afnemers bij. Heb je een goed idee, dan hoor ik dit graag! Laten we samen werken aan ‘van de bron direct naar het product’!

Meld je aan en ontvang wekelijks de videoreeks aangaande de nieuwe baggertechniek

Ontvang de videoreeks Baggertechniek
Met deze aanmelding ontvang je wekelijks de videoreeks waarin van A tot Z de nieuwe baggertechniek wordt uitgelegd.
Marketing door

Snelheid

Kosten besparend

Doelgericht

Teambindend

Tijdwinst

Duurzame relaties

Schipbeekstraat 214

313 AT Dordrecht

T –06 42 93 61 77

E – info@natuurbouwers.nl